Pedagogika

Wreszcie pedagogika musi być i jest głęboko zainteresowana formowaniem poglądu jednostki na świat, kształtowaniem jej postaw moralnych szeroko pojmowanych, unowocześnianiem poglądów młodych ludzi na życie i na przeznaczenie człowieka w tym życiu, na hierarchię wartości (na to, co w życiu najcenniejsze, najważniejsze), na hierarchę celów, które w życiu chce się osiągać, oraz moralną ocenę dróg prowadzących do tych celów. Nie ma żadnej potrzeby szerzej uzasadniać faktu, iż wszelkie wypaczenia w dziedzinie życia seksualnego i erotycznego, anachroniczna lub pseudoawangardowa postawa w zakresie tych spraw znajdują poważne reperkusje w poglądzie na świat jednostki i mogą prowadzić do wypaczenia jej sylwetki moralnej. Będąc bardzo odlegli od tych poglądów, które cały problem moralności sprowadzały do wąsko pojmowanej dziedziny seksu, jesteśmy jednocześnie przekonani, że pedagogicznie niesłuszne, a społecznie niebezpieczne jest całkowite negowanie związku, jaki zachodzi między moralnością a sferą życia seksualnego ludzi. Nie dlatego, że przeżycia z tego zakresu są rzekomo z reguły ujemne moralnie (jak to głosiła tradycyjna etyka katolicka), lecz dlatego, że w trakcie i w wyniku związków erotycznych ludzie wchodzą z sobą w bardzo bliskie i intymne kontakty, w których wzajemne długi i zobowiązania wykraczają poza wąską sferę płciową, a ewentualne nadużycia i nieliczenie się z nimi przez partnera głęboko ich unieszczęśliwiają.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *