Podstawowe zadania zawodowe specjalistó rehabilatycyjnych

W chwili obecnej powinien to być podział na specjalizację z zakresu rehabilitacji w schorzeniach narządów wewnętrznych z głównym akcentem na rehabilitację kardiologiczną (5 min ludzie w Polsce cierpi na nadciśnienie i schorzenia układu krążenia, wymagające ruchowego usprawniania) oraz rehabilitację w schorzeniach aparatu ruchowego i niedowładach prowadzących do upośledzonej lokomocji. Należy sądzić, że z biegiem lat, w związku z rozwojem rehabilitacji jako dziedziny medycyny i wychowania fizycznego, nastąpi dalszy podział na bardziej specjalistyczne działy, do których dopasowane zostaną metody kształcenia specjalistów.

Absolwenci kierunków i Wydziału Rehabilitacji kształceni w wyższych szkołach wychowania fizycznego w większości przypadków podejmują pracę w służbie zdrowia (szpitalach i przychodniach rehabilitacyjnych, ośrodkach sanatoryjnych i przemysłowej służbie zdrowia), podlegają zatem nomenklaturze zawodowej obowiązującej w resorcie służby zdrowia. Tylko nieliczni podejmują pracę w kulturze fizycznej i sporcie (specjaliści odnowy biologicznej, instruktorzy sportu inwalidów).

Do podstawowych zadań zawodowych specjalistów rehabilitacji ruchowej należy prowadzenie usprawniania w różnych grupach schorzeń. W ostatnich latach obok tradycyjnie rozwijanej rehabilitacji w schorzeniach ortopedycznych, postępowanie usprawniające obejmuje praktycznie wszystkie ważniejsze działy medyczne. W .chorobach układu krążenia, oddychania, w chorobach psychicznych, reumatycznych i nowotworowych konieczna jest pomoc magistra rehabilitacji, który zapobiega dysfunkcji układu ruchowego, uczy lokomocji i czynności życia codziennego, aktywizuje organizm chorego w celu poprawy wydolności i sprawności fizycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *