ROZPOZNANIE POLEKOWYCH ODCZYNÓW ALERGICZNYCH

Przy dalszym utrzymywaniu się objawów wstrząsu podaje się podskórnie lub dożylnie do 0,5 ml epinefryny (roztwór .1 : 1000) oraz hydrokor- tyzon dożylnie 200 mg, a następnie 1 g na dobę w dawkach podzielonych co 6 h. Poza tym należy pamiętać o uzupełnieniu płynów ustrojowych. Znaczenie pomocnicze mają preparaty przeciwhistaminowe.

Zmiany hematologiczne wymagają poza odstawieniem leku niekiedy przetaczania krwi lub zawiesiny płytkowej, podawania steroidów przeciwzapalnych i w przypadku zakażeń towarzyszących uszkodzeniu układu białokrwinkowego – antybiotyków.

Zaburzenia układowe leczy się podawaniem steroidów i leków immuno- supresyjnych.

Podsumowanie. Częstą przyczyną niepożądanych odczynów polekowych są reakcje alergiczne wywołane przez cząsteczkę leku mającą najczęściej właściwości haptenu. Polekowe odczyny alergiczne można zaliczyć do jednego z czterech (wg Coombsa) typów odczynów.

Nadwrażliwość na substancje lecznicze powoduje reakcje miejscowe, uogólnione lub narządowe.

Podstawą rozpoznania polekowych odczynów alergicznych jest obraz kliniczny.

Zapobieganie tym przypadkom to unikanie polipragmazji, stosowanie leków silnie uczulających tylko w niezbędnych przypadkach i (jeśli to możliwe) wykonywanie testów diagnostycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *