Skręt szypuły guza

Raz rozpoczęty obrót postępuje dalej w sprzyjających warunkach.

Skręt szypuly jajnika może być niekiedy bardzo znaczny i dochodzi do dziesięciu lub nawet więcej pełnych obrotów. Podlega on, jak chcą niektórzy badacze, pewnej regule, tj. w przypadkach guzów lewostronnych następuje na prawo, a w przypadkach guzów prawostronnych – na lewo. Wskutek mechanicznego pociągania wtórnemu skrętowi (zwykle o i8o°) ulega czasem i macica.

Skręt szypuły zdarza się najczęściej w przypadkach torbieli średniej wielkości, mających swobodę poruszania się w obrębie jamy brzusznej. O wiele rzadziej ulegają temu powikłaniu niewielkie lite guzy jajnika. Duże guzy nie są ze względu na swą wielkość zbytnio ruchome i tym się tłumaczy, że szypula ich ulega skrętowi tylko wyjątkowo. Nie mogą, rzecz prosta, ulec skrętowi guzy jajnika unieruchomione wskutek uwięźnięcia w zatoce Douglasa lub też ustalenia w zrostach.

Na ogół przyjmuje się, że skręt szypuly guza mniej niż 180 stopni nic wpływa na krążenie krwi w jego obrębie. Jeśli granica ta zostanie przekroczona, uciskowi ulegają najpierw przebiegające w szypule guza żyły, które mają cienkie ściany, nie zaś zaopatrujące go tętnice. W tym stanie rzeczy krew może dopływać do guza, ale nie odpływa z powrotem. Dochodzi wówczas do znacznego przekrwienia biernego, do obrzęku, a nawet do pękania naczyń żylnych w obrębie guza, tak że krew może się dostawać i do światła torbieli. Zaburzeniu krążenia może również uleć macica, gdyż żyły jej łączą się z żyłami jajnika za pośrednictwem splotu wiciowatego (plexus pampiniformis) w więzadle szerokim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *