Zropnienie zawału płucnego

Na ogół ropnica, mimo że stanowi poważne zakażenie, jest uważana za proces chorobowy mniej ciężki niż posocznica. W istocie zjadliwość bakterii, które wywołują ropnicę, zdaje się być mniejsza. Tłumaczy się to przede wszystkim ograniczeniem zakażenia w pierwszym etapie do żył miednicy i zwalczaniem działalności bakterii ropotwórczych przez będące do dyspozycji ustroju miejscowe środki ochronne. Wielkie znaczenie ma również Fakt, że ropnica rozpoczyna się później niż posocznica i że organizm ma czas przygotować się do unieszkodliwienia zarazków. Za mniejszą zjadliwością drobnoustrojów wywołujących ropnicę przemawia także szybkie znikanie ich z krwiobiegu. Obecność ich można właściwie stwierdzić tylko podczas dreszczu lub też bezpośrednio przed nim.

Gdybyśmy jednak nawet przyjęli za udowodnioną mniejszą zjadliwość bakterii wywołujących ropnicę w porównaniu z bakteriami wywołującymi posocznicę, nie zmniejsza to doniosłości faktu, iż schorzenie to jest zakażeniem ogólnym, a więc z natury rzeczy ciężkim. Tłumaczy to również różnorodność obrazów klinicznych w przypadkach przeniesienia się zakażonych zakrzepów do najrozmaitszych narządów ustroju. Zropienie zawału płucnego, ropne zapalenie opłucnej, ropnie płuc, zapalenie wsierdzia i in., będące następstwem przeniesienia się części zakrzepów do krwiobiegu, nie są w przebiegu ropnicy zjawiskiem rzadkim. Ropnie w narządach miąższowych, stany zapalne w obrębie mięśni i stawów zdarzają się również podczas ropnicy, co jest dowodem uogólnienia się zakażenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *