ZWIĘKSZONA LEUKOCYTOZA I EOZYNOFIUA

W okresie leczenia niektórymi lekami, zwłaszcza kortykosteroidami, aminami katecholowymi i solami litu, może pojawić się zwiększona Ieu- kocytoza obojętnochłonna (granulocytoza) – tab. 25.5. Polekowa granulocytoza we krwi obwodowej może być spowodowana:

– 1) przesunięciem granulocytów z puli brzeżnej do puli krążącej (po podaniu leków pobudzających receptory (i-adrenergiczne, np. epinefryny, po przetaczaniu krioprecypitatu),

– 2) mobilizacją magazynowej puli szpikowej (podanie hydrokortyzonu, etiocholanonu, hydroksyetylowanej skrobi),

– 3) zwiększoną proliferację układu granulocytowego szpiku (węglan litu),

Lewodopa Mestranol Metyzergid Oksyfenizatyna Penicylamina PUVA – terapia Tolazamid Venocuran

Ponadto niedokrwistość autoimmunohemolityczna z dodatnim odczynem Coombsa może towarzyszyć polekowemu liszajowi trzewnemu (najczęściej po prokainamidzie) [35] – tab. 25.10.

Autoprzeciwciala wywołane przez metylodopę i inne leki należą zawsze do immunoglobulin G (IgG), zwłaszcza podklasy IgGj i mają łańcuchy lekkie X i x oraz wykazują swoistość dla antygenów układu Rh.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *