HORMONY GRUCZOŁU TARCZOWEGO WE KRWI

Ponad 99% uwolnionych do krwiobiegu Ts i T4 jest wiązanych odwracalnie przez albuminę, swoisty nośnik prealbuminowy TB PA i swoisty nośnik globulinowy TBG. Ogólnie T4 jest wiązana przez wszystkie białka z powinowactwem 6-10 razy silniejszym niż Ts. Powinowactwo do T4 poszczególnych białek zachowuje następującą kolejność: TBG>TBPA> > albumina, W przypadku Ts kolejność ta przedstawia się następująco: TBG > albumina > TBPA, Około 0,03% T4 i ok. 0,4% T, krąży w krwiobiegu w stanie wolnym i do niedawna sądzono, że tylko ta pula wolnych

– 82 hormonów może poprzez dyfuzją bierną dostawać się do komórek i wywoływać tam efekt biologiczny.

W ostatnich latach okazało się jednak, że w narządach miąższowych transport T, i T4 do komórki ma charakter transportu czynnego zależnego od energii, w którym pośredniczą swoiste białka [4], Stwierdzono również, że do narządów miąższowych i do ośrodkowego układu nerwowego ok. 30-40% T, i T4 jest transportowane w kompleksie T3-albumi- na, 1,,-albumina, T4-TBPA. Kompleks Ts lub T4 z TBG nie wchodzi do komórek [9], Komórki mięśniowe penetrowane są tylko przez wolną T3 i wolną T4, jednak w mięśniu sercowym nie jest to proces dyfuzji biernej, stymulowany może być bowiem przez adrenalinę [8].

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *