Piersi i brodawki

Piersi u mężczyzny pozostają niedorozwinięte, z wyjątkiem przypadków ginekomastii. Piersi i brodawki sutkowe są ważnymi strefami erogenicznymi – zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.

Według Mastersa i Johnson (1966) w fazie podniecenia pierwszą reakcją fizjologiczną ze strony piersi jest erekcja, wydłużenie i nabrzmienie brodawek sutkowych spowodowane skurczem ich włókien mięśniowych. Pojawia się ona w obu piersiach, lecz niekoniecznie w tym samym czasie. Rysunek naczyniowy (zwiększenie wyrazistości i zasięgu naczyń żylnych piersi wskutek przekrwienia) staje się coraz bardziej widoczny. Czasem rozciąga się on na przylegające do piersi okolice klatki piersiowej. Piersi powiększają swoje wymiary, co jest wynikiem zwiększonego ich przekrwienia w zakresie głębokich naczyń krwionośnych.

W fazie plateau dochodzi do dalszego nabrzmiewania brodawek sut- kowych oraz ich otoczek. Otoczki te ulegają tak silnemu nabrzmieniu, że zachodzą na brodawki stwarzając złudne wrażenie, że zmniejszyła się erekcja brodawek. Dalszy wzrost wymiarów wiedzie do powiększania się piersi o 20 – 25°/o pierwotnej objętości. Wzrost objętości piersi jest największy u kobiet, które nie karmiły. Im więcej dzieci karmiła kobieta, tym mniej powiększają się wymiary piersi. Na przełomie fazy podniecenia i plateau często pojawia się różowa pstrokacizna na piersiach, która rozprzestrzenia się i w końcowej fazie przekształca się w rumieniec seksualny (ser flush).

W fazie orgazmu wszelkie opisane powyżej zmiany osiągają szczyt swej intensywności. W fazie odprężenia szybko ustępuje nabrzmienie otoczek brodawek sutkowych wskutek czego istniejące nadal erekcje brodawek silniej się zaznaczają. Stwarza to złudne wrażenie ponownej erekcji brodawek i bywa określane jako „fałszywa erekcja”. Inwolucja erekcji brodawek, rysunek naczyniowy oraz objętość piersi wracają do normy w tempie wolniejszym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *