Poziom centralny

Poziom ponadprzysadkowy. Ośrodki, z których pochodzą sygnały pozapodwzgórzowe, znajdują się w różnych punktach centralnego układu nerwowego, zwłaszcza w układzie limbicznym, ciele migdałowatym i hipokampie. Istnieje tu regulacja andrenergiczna: noradrenalina stymuluje czynności ośrodków, serotonina – działa na nie hamująco (Bliss i wsp., 1972).

O wpływie bodźców pochodzenia podwzgórzowego świadczy związek między spostrzeżeniami węchowymi a zachowaniem seksualnym. Przykładami takiego związku jest efekt Bruce’a (polegający na blokadzie sek- recji prolaktyny u ciężarnej myszy po węchowym zidentyfikowaniu przez nią obcego samca), efekt Whittena (synchronizacja cyklu u samic myszy w grupie po węchowym wyczuciu samców), wpływ zapachu wydzieliny pochwy samic niektórych gatunków małp na ich seksualną atrakcyjność itp.

Niektóre bodźce świetlne są odbierane za pośrednictwem szyszynki, która wyraźnie moduluje czynność gruczołów płciowych u ptaków i niektórych gryzoni. Podobnej funkcji szyszynki u człowieka dowodzi przyśpieszone dojrzewanie niewidomych dziewcząt. Szyszynka działa hamująco na gruczoły płciowe za pośrednictwem melatoniny, serotoniny oraz polipeptydów.

Bodźce i sygnały ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego (ważne dla sterowania czynnościami seksualnymi) są przejmowane przez ośrodki zlokalizowane głównie w przedwzrokowej części podwzgórza. Mimo anatomicznej bliskości, ze względu na funkcje, należy odróżniać ośrodki zachowań seksualnych i ośrodki gonadalnych sprzężeń zwrotnych. Ośrodki sprzężeń zwrotnych są dwojakiego typu. U kobiet w wieku rozrodczym działa zarówno ośrodek tonicznego wydzielania gonadoliberyny, jak też ośrodek jej sekrecji cyklicznej. U mężczyzn działa jedynie ośrodek wydzielania tonicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *