RECEPTYWNOŚĆ SEKSUALNA SAMICY

Przez receptywność seksualną samicy będziemy rozumieć jej zachowanie umożliwiające samcowi skuteczną kopulację. Celem biologicznym receptywności seksualnej jest ograniczenie kopulacji do tej fazy cyklu płciowego, w czasie której w drogach rodnych znajduje się gotowe do zapłodnienia jajo, bądź też do takiej sytuacji, w której jajo takie może być w każdej chwili wydalone do dróg rodnych (owulacja prowokowana) pod wpływem konsumacyjnego aktu seksualnego. Dopuszczenie do kopulacji w takich jedynie wypadkach gwarantuje dostanie się nasienia do dróg rodnych samicy w okresie czasu zapewniającym optymalne warunki do zapłodnienia. Brak zabezpieczenia, jakim jest receptywność seksualna, prowadzić może do sytuacji, w której dochodziłoby do wydalenia za- pasów nasienia do dróg rodnych samicy w chwili nieodpowiedniej (brak dojrzałego jaja). Samice nie dopuszczają samców do kopulacji poza okresem receptywności, a na podejmowane przez nich próby krycia reagują awersyjnie – wokalizacją, odpychaniem, gryzieniem.

Na zakończenie należy dodać, że ruchowa komponenta receptywności (przyjęcie pozycji umożliwiającej kopulację) zależy od mechanizmów rdzeniowych. Przykładem może być lordoza występująca u szczurów i innych gryzoni. Reakcja ta występuje we wczesnym okresie rozwoju jako typowe zachowanie dziecięce związane z lizaniem odbytu przez matkę w celu ułatwienia defekacji (Beach, 1967). Później dopiero reakcja dostaje się pod hamujący wpływ wyższych pięter układu nerwowego, odha- mowywany jedynie przez odpowiednie stężenie hormonów płciowych występujące w okresie estrusu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *