Przypadki krwotocznej martwicy jelita cienkiego

Opisano przypadki krwotocznej martwicy jelita cienkiego w następstwie intensywnego nasycenia glikozydami naparstnicy. Glikozydy naparstnicy powodują niedokrwienie ściany jelita cienkiego, upośledzając przepływ krwi przez naczynia włosowate.

W zwązku z doniesieniami o przypadkach martwicy jelit w następstwie arteriografii, Sutherland i Rasenen [35] przeprowadzili odpowiednie doświadczenia na zwierzętach. Stosowali oni dotętniczo wodne środki rent- genodiagnostyczne w ilościach używanych w czasie arteriografii u ludzi. W wyniku badań zaobserwowano skupianie się krwinek białych w błonie wewnętrznej naczyń, związane prawdopodobnie z uszkodzeniem śród- blonka. Być może czynnikiem sprzyjającym powstawaniu martwicy jelit po rentgenodiagnostycznych środkach cieniujących jest także przejściowa nadkrzepliwość.

Opisano również martwicę jelit po podaniu wazopresyny, hormonu warunkującego stałe napięcie fizjologiczne naczyń włosowatych i drobnych tętnic strefy przewodu pokarmowego. Wazopresyna podana dożylnie zmniejsza przepływ krwi przez wątrobę, obniża ciśnienie żylne w krążeniu wrotnym. Objawem efektywnego działania wazopresyny jest pojawienie się wzmożonej perystaltyki jelit, zwłaszcza jelita grubego.

Niedrożność tętniczek w okrężnicy zaobserwowano w następstwie podawania doustnych środków antykoncepcyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *