Różnicowanie z chorobą reumatyczną

W różnicowaniu z -chorobą reumatyczną bierze się pod uwagę szybkie ustępowanie zmian w chorobie reumatycznej po zastosowaniu leczenia salicylanami.

W powolnym zapaleniu wsierdzia udaje się czasami wyhodować paciorkowca zieleniącego. Powiększona śledziona jest wyraźnie bolesna, występują krwawienia z -nosa, a na skórze liczne krwotoczne wybroczyny. Udział stawów drobnych jest nieznaczny, są one na ogół tylko bolesne, bez zmian zapalnych i zniekształceń. Leukocytoza jest mniejsza niż w chorobie Stilla oraz brak powiększenia węzłów chłonnych.

Pod uwagę w różnicowaniu należy wziąć również rzadki przebieg ziarnicy złośliwej, w którym obok powiększenia węzłów chłonnych i śledziony występują zmiany w stawach.

Jeżeli choroba Stilla przebiega z wysoką gorączką i wysypką typu szkarlatynowego czy odrowego, może początkowo prowadzić do mylnego rozpoznania szkarlatyny lub odry.

Poza tym różnicować należy z rzadko spotykanym u dzieci rzeżączko- wym zapaleniem stawów oraz gruźliczym zapaleniem stawów.

Rokowanie. Rokowanie w chorobie Stilla jest bardzo poważne. Obecnie dzięki leczeniu hormonalnemu nawet duże zmiany w układzie kostno-stawowym mogą po latach ulec znacznej poprawie, aż do całkowitego wyleczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *