Seksualność człowieka

Empedokles z Akragas (V w. p.n.e.) głosił pogląd, że wszystko powstaje i przemija wskutek zmieszania się lub rozłączania 4 elementów: ognia, powietrza, wody i ziemi. Miłość i nienawiść są pierwotnymi siłami poruszającymi wszystkie rzeczy i zdarzenia wskutek działania dwóch podstawowych sił: przyciągania i odrzucania. Platon (V/1V w. p.n.e.) tłumaczył tajemnice seksualności, a więc „siły przyciągającej”, której istotę i podłoże chcemy zgłębić, mitem o androgyniach. Ażeby wyjaśnić to, że ludzie się wzajemnie sobą interesują, poszukują się i dążą do zespolenia seksualnego, duchowego i cielesnego Platon odwołał się do mitu o pierwotnej jedności mężczyzny i kobiety istniejących w jednej istocie. Zgodnie z nim pierwotnie ludzie byli dwupłciowi (androgynie) i dopiero później bogowie – z winy łudzi lub z powodu zazdrości bogów – przepołowili ich, wskutek czego powstali ludzie jednopłciowi. Połówki te zresztą – według Platona – mogą być zarówno heteroseksualne, jak i homoseksualne. Wyjaśnia to wzajemne dążenie do zespolenia duchowego i cielesnego, gdyż tylko spółkowanie może przejściowo odtworzyć utraconą jedność – i to tylko wówczas, gdy odnajdzie się właściwą, „swoją” połowę. Mit o androgyniach stanowi próbę rozwiązania problemu różnicy płci, której konsekwencją między innymi jest to, że każdy człowiek, mężczyzna lub kobieta, odczuwa, że część – a nawet połowa – sumy doświadczeń ludzkich jest dla niego na zawsze niedostępna.

Szondi (1947) wprowadził pojęcie genotropizmu na oznaczenie wzajemnego przyciągania się dwojga ludzi wykazujących pokrewieństwo genetyczne. Podobieństwo struktury genów (które próbował badać przy pomocy opracowanego przez siebie testu „profilu popędowego” człowieka) czynił odpowiedzialne za powstawanie ogólnej i erotycznej sympatii lub antypatii między dwojgiem ludzi. Psychoanalitycy podłoża sympatii lub antypatii do określonego człowieka dopatrywali się w jego podobieństwie do rodziców. Pawłowiści tłumaczyli to powstaniem i utrwaleniem się odpowiednich odruchów warunkowych we wczesnych stad Lach ontogenezy człowieka. Ostatnio próbuje się to tłumaczyć zjawiskiem wdrukowania (imprinting), Samo istnienie wielu teorii i hipotez próbujących wyjaśnić tajemnicę seksualności, a zwłaszcza wybór konkretnego człowieka świadczy o tym, że problem powyższy nie został jeszcze dostatecznie wyjaśniony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *