ZABURZENIA REAKTYWNE

Tego rodzaju zaburzenia spowodowane są działaniem urazów psychicznych. Różnice osobnicze warunkują indywidualną różnorodność i zmienność reakcji. Każdy człowiek jest stale narażony na działanie urazów psychicznych w stanie zdrowia psychicznego reakcje jego są współmierne do natężenia czynników psychotraumatycznych. Jeżeli nasilenie względnie częstotliwość urazów przekroczy próg tzw. odporności psychicznej, dochodzi do reakcji nieprawidłowych, chorobowych. Poszczególni ludzie wykazują rozmaitą wrażliwość na urazy psychiczne nawet u poszczególnego osobnika zmienią się ona w czasie. Przykładem fizjologicznego obniżenia odporności psychicznej jest okres pokwitania — stąd szczególna częstość wszelkich stanów reaktywnych w tym wieku. Obniżona odporność psychiczna występuje: w stanach przemęczenia, niedożywienia, przewlekłego zatrucia oraz w okresie rekonwalescencji. Często towarzyszy ona psychopatii, z reguły charakteropatii i neuro- patii.

Istotą neuropatii, czyli nerwowości, jest konstytucjonalnie uwarunkowana i środowiskowo ukształtowana wzmożona pobudliwość psycho- nerwowa. K. Dąbrowski wyróżnia pięć typów nadpobudliwości: psychomotoryczną, afektywną, czyli uczuciową, wyobraźni, sensualną, czyli zmysłową, i umysłową. Reakcje neuropatów przewyższają pod względem siły i czasu trwania reakcje widywane u normalnych dzieci pod wpływem analogicznego bodźca. Dzieci neuropatyczne charakteryzuje wzmożona odczynowość układu wegetatywnego, co ujawnia się między innymi nadwrażliwością naozynioruchową, psychogennymi zaburzeniami akcji serca, skłonnością do wymiotów i biegunek, wzmożoną potliwością. Wskutek podwyższenia progu czucia bólu dzieci te silnie reagują nawet na minimalne urazy fizyczne czy zaburzenia napięcia mięśni. Szczególnie często narzekają na bóle głowy, brzucha i kończyn. .Neuropatía z jednej strony przyspiesza rozwój jednostki, z drugiej jednak usposabia do nerwic. Różnica między nerwowością a nerwicą polega na tym, że nerwowość jest pewnym stanem nadmiernej odczynowości psychicznej, który ulega jedynie nieznacznym wahaniom, nerwica natomiast jest typową chorobą, w której możemy wyodrębnić okres narastania objawów, naj-większego ich nasilenia oraz ustępowania zaburzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *