ZAKAŻENIA I ZAPALENIA MIEJSCOWE KOBIECYCH NARZĄDÓW RODNYCH

O wiele większe znaczenie niż zakażenia ogólne mają w ginekologii zapalenia i zakażenia miejscowe części rodnych. Mogą im ulegać wszystkie narządy prze- odu płciowego, otaczająca je tkanka łączna i otrzewna. Jeśli proces zapalny est ograniczony tylko do pewnych odcinków kanału rodnego i nie przerodzi się w ogólne schorzenie (pyaemia, septicaemia, toxaemia), nasilenie jego przechodzi óżne fazy, w których objawy i dolegliwości towarzyszące mu zaznaczają się stop- iowo coraz mniej wyraźnie. Z tych względów rozróżniamy w obrębie narządów łciowych, jak i w innych narządach ustroju, zapalenia ostre i przewlekle.

Zapalenia miejscowe wywołane przez nieswoiste bakterie ropotwórcze mają zasadzie charakter ostry, a dopiero wtórnie przechodzą w proces przewlekły, miana jednej fazy schorzenia w drugą odbywa się stopniowo. Stwierdzamy u jednak dużą rozmaitość obrazów klinicznych, gdyż każda sprawa zapalna oże wykazywać od początku znamiona schorzenia przewlekłego wskutek nie- ielkiej jadowitości mikrobów oraz dużej odporności miejscowej (i ogólnej) ustroju. drugiej strony jaskrawość objawów zapalenia ostrego może utrzymywać się rzez czas dłuższy, dolegliwości towarzyszące mu będą ustępować powoli i nie- nacznie, tak że ze względów praktycznych można by przyjąć istnienie stanu ośredniego, które określamy mianem zapalenia podostrego.

Miejscowe, jałowe zapalenia części rodnych kobiety, wywołane działaniem hemicznym lub wpływem energii promienistej, zdarzają się o wiele rzadziej. Na- ilenie zapalenia w ich przebiegu jest uzależnione od siły i długości działania na anki czynnika chorobotwórczego. Niejednokrotnie cechy zapalenia w takich rzypadkach są dosyć nikłe. To samo odnosi się do stanu gojenia się po urazach echanicznych, resorpcji krwiaków itp.

Ze względu na różnice w budowie anatomicznej poszczególnych narządów płciowych kobiety oraz swoiste znamiona kliniczne ich spraw zapalnych, wskazane jest omawianie ich jako schorzeń odrębnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *