Dzienne archiwum: 6 stycznia 2015

Leczenie rezerpiną

Lek otrzymywany z rośliny f?auwo//ja serpenlina (Raupasil, Serpasil) stosuje się doustnie (0,1 -0,5 mg- 1 raz dziennie, domięśniowo 1 – 5 mg na dawkę jednorazową), działając ośrodkowo zmniejsza zawartość noradrenaliny w ośrodkowym układzie nerwowym i w sercu, a także hamuje ośrodek naczynioruchowy [11, 16]. Na obwodzie blokuje transport noradrenaliny do ziarnistości, wystawiając ją tym samym na działanie MAO. Lek ten zmniejsza opór obwodowy i aktywność układu współczulnego.

Czytaj dalej

Naświetlania

Naświetlania winny się odbywać co drugi dzień, a ilość posiedzeń waha się zazwyczaj od 15-20.

Wszystkie schorzenia ginekologiczne, w przebiegu których zależy na wzmocnieniu ustroju i pobudzeniu przemiany materii, nadają się do leczenia lampą kwarcową (stany zdrowienia, wyczerpania i osłabienia po długotrwałych krwotokach, pewne postacie niedokrwistości pierwotnej). Zalecano ją również w przypadkach bolesnego miesiączkowania, w zaburzeniach miesiączkowych u niedokrwistych kobiet oraz w niedomodze jajników. Pewną rolę odgrywa światło pozafiolkowe w leczeniu gruźlicy przydatków macicy, jakkolwiek tylko w przypadkach powikłanych gruźlicą otrzewnej, dlatego też stosuje się (na ogól z dobrymi wynikami) naświetlanie następowe lampą kwarcową po próbnym otwarciu jamy brzusznej Czytaj dalej

CZYNNIKI PATOGENETYCZNE

Bezpośrednio po urodzeniu następuje adaptacja noworodka do życia pozamacicznego. Procesy adaptacji związane są z ogromnymi, szybko przebiegającymi zmianami anatomicznymi, fizjologicznymi i biochemicznymi. Z jednej strony leki podawane w tym okresie mogą powodować poważne zaburzenia w adaptacji noworodka, rzutujące na jego późniejszy roz' wój, a z drugiej strony, istniejące zaburzenia we wczesnej adaptacji mogą zmieniać efekty dziaiania podawanych leków. Przy rozpatrywaniu mechanizmów niepożądanego działania leków stosowanych u noworodków i we wczesnym okresie niemowlęcym należy uwzględnić przede wszystkim decydujące dla tych procesów parametry, jak: skład ciała, przepuszczalność barier ustrojowych, budowa skóry, biotransformacja leków, wiązanie leków z białkami osocza krwi, wydalanie leków przez nerki, efekty działania leków podawanych matce w okresie ciąży, porodu i karmienia, zaburzenia we wczesnej adaptacji noworodka, methemoglobinemia, dawkowanie leków, zmiany histologiczne i czynnościowe w przewodzie pokarmowym, wzrost, mała masa mięśniowa.

Czytaj dalej