Tylna ściana pochwy

Tylną ścianę pochwy oddziela od odbytnicy krocze złożone z mięśni i powięzi. Tylko górna część tylnej ściany pochwy stanowi rzeczywistą przegrodę między jamą Douglasa i światłem pochwy, tak że obniżenie i wypadanie tej górnej części powoduje obniżenie zatoki Douglasa, która może się znaleźć nawet przed wejściem do pochwy. Dość luźny stosunek anatomiczny, jaki istnieje między dolną częścią tylnej ściany pochwy i ścianą odbytnicy, tłumaczy, dlaczego nie towarzyszy wypadaniu tylnej części pochwy zbyt często powstanie pochwowego uchyłka odbytnicy. W przypadku zrostów istnieją natomiast dogodne warunki do wytworzenia się pochwowego uchyłka odbytnicy, gdyż przednia jej ściana pociągana jest przez tylną ścianę pochwy, która już wypadła.

Pochwowy uchyłek odbytnicy u młodych dziewcząt jest sprawą pierwotną i powstaje na tle nawykowego zaparcia stolca (patrz również enterocele vaginalis). Obniżenie i wypadanie pochwy może dotyczyć nie tylko każdej z jej ścian z osobna, lecz również i obu ścian równocześnie.

Wypadnięcie pochwy. Wypadnięcie pochwy (prolapsus vaginae) jest zjawiskiem, które bardzo często towarzyszy i jest następstwem tyłozgięcia macicy. W większości przypadków tyłozgięcia macicy część pochwowa leży poniżej płaszczyzny cieśni miedniczej, a więc bliżej wejścia do pochwy. Wskutek tej okoliczności pochwa ulega skróceniu o jakieś 3-4 cm, w wyniku czego musi powstać fałd, który pojawia się u wejścia do pochwy lub nawet przed szparą sromową. Im większe jest obniżenie części pochwowej, tym więcej pochwa będzie wysuwać się na zewnątrz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *