Typy przestępstw seksualnych – rozwinięcie

Oprócz przestępstw seksualnych objętych tym katalogiem w kodeksach rozlicznych krajów figurują przepisy o innych przestępstwach seksualnych, jak np. prostytucja (w niektórych stanach USA), cudzołóstwo (złamanie małżeństwa w RFN nawet w projektach nowego kodeksu karnego – por. Kofka, 1963). Wszelako te i podobne typy przestępstw seksualnych można na razie pominąć jako relikty przeszłości.

Objęte tym katalogiem typy przestępstw seksualnych staną się niebawem przedmiotem szczegółowej analizy prawniczej i kryminologicznej. Ale już tu warto zasygnalizować, że w każdym z tych typów przestępstw „ładunek seksualny” jest różnorodny pod względem swego objawu i natężenia. Przy niektórych przestępstwach doznanie seksualne jest siłą napędową zachowania, motywem pobudzającym do działania, . np. obcowanie płciowe wymuszone (najczęściej, choć nie zawsze) wypływa z takich motywów, również pedofilia, ekshibicjonizm itp., w innych przestępstwach motywem jest chęć zysku (kuplerstwo, pornografia itp.), przy czym w samym zachowaniu sprawcy nie spostrzegamy wcale doznań erotycznych. Innymi słowy – nie w każdym z tych typów przestępstw czynniki seksualne pojawiają się jako genetyczne (tj. pobudzające do zachowania) lub jako behawioralne (tj. widoczne w zachowaniu sprawcy). Pomimo tych różnic, mając na względzie kwalifikację ustawową tych przestępstw, zaliczamy je wszystkie do kategorii przestępstw seksualnych.

W analizie wymienionych przestępstw seksualnych więcej uwagi trzeha będzie poświęcić typom czynów kryminalnych, które silniej dają się we znaki społeczeństwu i odbijają się głośniejszym echem w opinii publicznej. Na czoło wysuwają się tedy takie przestępstwa seksualne, jak zgwałcenie, pedofilia. Przestępstwa zgwałcenia zdradzają u nas tendencję do nasilania się ilościowego i jakościowego, a spotykają się z surowym potępieniem w świadomości społecznej. Wraz z przestępstwem pedofilii stanowią ponad 80% ogółu przestępstw seksualnych. Słowem, zakres rozważań nad poszczególnymi typami przestępstw seksualnych ma odpowiadać skali aktualnej doniosłości praktycznej walki z tymi przestępstwami w naszym współczesnym układzie stosunków społecznycn. Wprawdzie w literaturze przedmiotu te proporcje nie są na ogół przestrzegane, najwięcej publikacji analizuje problematykę homoseksualizmu i pedofilii. Wydaje się jednak, że preferować trzeba analizę zagadnień istotnych ze względu na aktualną praktykę społeczną kryteria hierarchizacji pozostaną poniekąd pragmatyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *