Dzienne archiwum: 8 lutego 2015

Stężenie progesteronu w surowicy krwi

Z kolei obniżeniu poziomu estradiolu towarzyszy gwałtowny wzrost stężenia drugiej gonadotropiny przysadkowej – lutropiny (LH), która osiąga wartość szczytową w 24 godziny później niż poziom estradiolu. Wzrost LH jest gwałtowny i od razu kilkakrotny w porównaniu z wartościami około 20 jm/ml, jakie utrzymują się przez cały cykl. Szczyt wydzielania, a ściślej mówiąc stężenia LH w surowicy krwi, wyprzedza owulację o około 24 godziny, kiedy to poziom progesteronu osiąga wartość 2 ng/ml, a wzrost wydzielania (poczynając od przedowulacyjnej wartości połowy ng/ml progesteronu) rozpoczyna się właśnie w momencie wzrostu wydzielania LH.

Czytaj dalej

Seksualność człowieka

Empedokles z Akragas (V w. p.n.e.) głosił pogląd, że wszystko powstaje i przemija wskutek zmieszania się lub rozłączania 4 elementów: ognia, powietrza, wody i ziemi. Miłość i nienawiść są pierwotnymi siłami poruszającymi wszystkie rzeczy i zdarzenia wskutek działania dwóch podstawowych sił: przyciągania i odrzucania. Platon (V/1V w. p.n.e.) tłumaczył tajemnice seksualności, a więc „siły przyciągającej”, której istotę i podłoże chcemy zgłębić, mitem o androgyniach. Ażeby wyjaśnić to, że ludzie się wzajemnie sobą interesują, poszukują się i dążą do zespolenia seksualnego, duchowego i cielesnego Platon odwołał się do mitu o pierwotnej jedności mężczyzny i kobiety istniejących w jednej istocie. Zgodnie z nim pierwotnie ludzie byli dwupłciowi (androgynie) i dopiero później bogowie – z winy łudzi lub z powodu zazdrości bogów – przepołowili ich, wskutek czego powstali ludzie jednopłciowi. Połówki te zresztą – według Platona – mogą być zarówno heteroseksualne, jak i homoseksualne. Wyjaśnia to wzajemne dążenie do zespolenia duchowego i cielesnego, gdyż tylko spółkowanie może przejściowo odtworzyć utraconą jedność – i to tylko wówczas, gdy odnajdzie się właściwą, „swoją” połowę. Mit o androgyniach stanowi próbę rozwiązania problemu różnicy płci, której konsekwencją między innymi jest to, że każdy człowiek, mężczyzna lub kobieta, odczuwa, że część – a nawet połowa – sumy doświadczeń ludzkich jest dla niego na zawsze niedostępna.

Czytaj dalej

Liczba stosunków płciowych

Liczba stosunków płciowych uzależniona jest ściśle od potrzeb indywidualnych i stwarzanie w tym względzie jakichkolwiek przepisów jest rzeczą bezsensowną. Wszelkie nadużycia płciowe prowadzą jednak do stanów znużenia, wyczerpania i zniechęcenia, zarówno u mężczyzny, jak i u kobiety, toteż unikanie ich ma dla ogólnego samopoczucia i prawidłowych czynności zarówno fizycznych, jak duchowych bardzo duże znaczenie.

Czytaj dalej