Salpingografia

Salpingografia jest metodą nadającą się do stosowania wyłącznie w zakładach przez odpowiednio przygotowanych specjalistów. Nie wymaga ona- znieczulenia, chyba w przypadkach, kiedy rozszerzenie szyjki jest konieczne i szczególnie bolesne. Podobnie jak przedmuchiwanie jajowodów, ważną rolę odgrywa w salpingografii czas, w jakim zabieg ten ma być wykonany. W zasadzie najkorzystniejszy jest okres między 8-14 dniem po miesiączce, a najnieodpowiedniejsze są dni przed miesiączką.

– m)Wypełnienie jelita grubego powietrzem. Metoda rozdymania jelita grubego ma w ginekologii zastosowanie tytko w nielicznych przypadkach, kiedy chodzi o stwierdzenie czy guz, którego obecność w jamie brzusznej nie ulega wątpliwości, pozostaje w związku z jelitem, czy też rozwija się niezależnie od niego. Rozdęcia jelita dokonuje się po uprzednim opróżnieniu odbytnicy za pomocą długiej rurki gumowej i ba lor u.

– n)Graficzne utrwalenie wyniku badania. W celu utrwalenia wyników badania i zarazem uniknięcia zbyt diobiazgowych opisów wskazane jest sporządzanie szkiców stwierdzonych guzów, oporności, szczególnie bolesnych miejsc itd. Najlepiej posługiwać się gotowymi schematami miednicy, w które wrysowuje się macicę, przydatki i godne uwagi szczegóły anatomiczne w ich otoczeniu. Rzecz prosta, chodzi głównie o oznaczanie umiejscowienia nieprawidłowości w zakresie i w otoczeniu narządów rodnych, kształtu i odpowiedniej wielkości guzów itd. Schematy takie szczególnie dobre usługi oddają w badaniach kontrolnych nacieków r owotworowych (rak) i zapalnych.

– o)Próbne nakłucie od strony pochwy. W przypadkach zajęcia zatoki Douglasa przez guz, którego rozpoznanie napotyka trudności, stosujemy niekiedy próbne nakłucie tylnego sklepienia pochwy. Wchodzą tu w grę głównie dwie sprawy chorobowe, których niepodobna w wielu przypadkach zróżnicować za pomocą wyłącznie ohuręcznego badania przez pochwę lub odbytnicę, a więc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *