Dzienne archiwum: 15 lutego 2015

Dojrzewanie mechanizmów regulacyjnych część 2

U człowieka już przed okresem dojrzewania gruczoł płciowy jest częścią składową systemu regulacyjnego opartego na mechanizmie sprzężeń zwrotnych. Świadczy o tym wyższy poziom FSH i LH u dzieci pozbawionych gruczołów płciowych w porównaniu z rówieśnikami posiadającymi prawidłowo funkcjonujące gonady. W okresie oczekiwanego dojrzewania poziom gonadotropin jeszcze się u nich podwyższa. Zmienia się zatem wrażliwość ośrodków regulacyjnych na trwały niski poziom sterydów. Gruczoły płciowe w pewnym stopniu hamują układ podwzgórze-przysadka jeszcze przed okresem dojrzewania, ale nawet fizjologicznie niski poziom hormonów sterydowych u dzieci nie prowadzi u nich do wyraźniejszego podwyższenia poziomu gonadotropin. Przyczyną tego stanu rzeczy jest niedostateczna wrażliwość niedojrzałego podwzgórza na hamujący sekrecję gonadoliberyny wpływ hormonów sterydowych.

Czytaj dalej

Operacja stereotaktyczna

Operacja stereotaktyczna – zabieg mający na celu uzyskanie lokalnej destrukcji w określonej części mózgu poprzez elektrokoagulację, wprowadzenie formaliny lub innych substancji. pulsy – można pobudzać zdalnie dowolną implantowaną elektrodę, wywołując z góry zaplanowane reakcje emocjonalne i seksualne. Heath (1964) implantował elektrody do przegrody przezroczystej (w czasie zabiegów na mózgu u ludzi), których pobudzanie prądem elektrycznym powodowało wzmożoną potencję i rozkosz seksualną. Smirnov (1966) implantował elektrody w mózgu u 9 osobników (7 kobiet i 2 mężczyzn) z hiperkinezą postencefalityczną 10 oraz stosował stymulację elektryczną i elektrokoagulację w celu usunięcia uciążliwych drżeń ciała. Elektrody umieszczano za pomocą aparatu stereotaktycznego w głębokich strukturach mózgu (thalamus, nucleus caudatus, globus pallidus, hippocampus, nucleus amygdalae itp.) i w korze mózgowej. W sumie wszczepiano ponad 300 elektrod w celach leczniczych lub diagnostycznych. Większość pobudzanych elektrycznie okolic była neutralna emocjonalnie, jednakże ok. 10°/o pobudzanych „punktów” dawało w efekcie reakcje emocjonalne. „Punktami” tymi były: brzuszno-boczna i brzuszno-tylna okolica wzgórza wzrokowego, okolica podwzgórza, hippocampus, nucleus amygdalae, tegmentum i inne. Reakcje emocjonalne występowały raczej nagle, niezależnie od tego, co badani aktualnie myśleli, oraz niezależnie od sytuacji i ich postawy wobec badacza. Równocześnie zaś przeżywali oni emocje w ten sposób, jak gdyby były one częścią ich własnych, a nie obcych przeżyć. Każda reakcja emocjonalna była przeżywana nie tylko subiektywnie, lecz z towarzyszącymi jej typowymi zmianami zachowania się z odpowiednimi objawami motorycznymi i wegetatywnymi. U 2 spośród 7 kobiet w czasie pobudzania elektrodami pojawił się odczyn seksualny, przy czym u jednej wystąpił w postaci silnego podniecenia seksualnego i orgazmu. Przy powtarzaniu się tych reakcji pojawiły się objawy „miłości” do eksperymentatora (kobieta interesowała się nim, prosiła o powtórzenie zabiegów, przy czym miała, zachowany krytycyzm w stosunku do swojego postępowania i starała się ukryć swoje uczucia). Badania powyższe dowodzą, że stereotaktyczne pobudzanie lub elektrolityczne uszkodzenia różnych okolic podwzgórza, a także implantacja hormonów mogą spowodować odpowiednie zmiany w strukturach nerwowych zawiadujących męskim i żeńskim zachowaniem się, a więc mogą wywierać istotny wpływ na modyfikację zachowania się i odczuwania seksualnego człowieka.

Czytaj dalej

Mięsak błony śluzowej

W błonie śluzowej macicy mięsak występuje albo: i) w postaci ograniczonego guza, albo 2) w postaci rozlanego nacieku, obejmującego całą błonę śluzową. Istnieją również postacie przejściowe. Zdarza się jednak, że stwierdzenie punktu wyjścia mięsaka śluzówki jest rzeczą trudną, gdyż zarówno mięsaki rozwijające się w ścianie mięśniowej macicy mogą rosnąć ku błonie śluzowej i zająć ją następowo, jak też i nowotwór, wzrastający początkowo w śluzówce, może wrosnąć później ~w ścianę mięśniową narządu.

Czytaj dalej

Przerzuty raka sromu

W miarę rozwoju raka sromu objęte zostają sprawą chorobową powierzchowne i głębiej leżące (przy żyle udowej) węzły pachwinowe. Później schorzenie zajmuje węzły chłonne biodrowe, lędźwiowe, podbrzuszne i zasłonowe szybkość zajęcia ich przez zmiany nowotworowe nie zależy bynajmniej od wielkości pierwotnego guza.

Nie zawsze obrzęk węzłów chłonnych dowodzi ich zwyrodnienia nowotworowego. Niekiedy bowiem ulegają one zmianom wskutek zapalenia wywołanego przez zakażenie i rozpad pierwotnego guza.

Czytaj dalej

Piersi i brodawki

Piersi u mężczyzny pozostają niedorozwinięte, z wyjątkiem przypadków ginekomastii. Piersi i brodawki sutkowe są ważnymi strefami erogenicznymi – zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.

Czytaj dalej