admin

Zakażenie w skutek urazu mechanicznego

Może się to zdarzyć wskutek urazu mechanicznego (np. podczas spółko- wania, w czasie zabiegów mających na celu przerwanie ciąży itd.), ale także po pęknięciu macicy podczas porodu.

Do ogólnego zapalenia otrzewnej dochodzi również wskutek wypłynięcia z jajowodów ropy zawierającej zarazki ropa ta wypływa do jamy otrzewnowej przez ujście brzuszne jajowodów lub przez pękniętą ścianę ropniaka jajowodu czy jajnika.'

Zakażenie wskutek urazu mechanicznego, otwierającego połączenie jamy otrzewnowej ze światem zewnętrznym, stwierdzane jest w ginekologii bardzo często jako powikłanie po zabiegach operacyjnych.

Spośród bakterii, które odgrywają rolę czynnika zakaźnego, wchodzą tu w grę najczęściej lańcuszkowce i gronkowce ropotwórcze oraz pałeczka okrężnicy. Czytaj dalej

Reaktywność seksualna mężczyzny i kobiety

Zachowanie seksualne kobiety wymaga w większej mierze pobudzenia z zewnątrz (ze strony mężczyzny) niż .mężczyzn. Wiele kobiet jedynie wtedy wykazuje aktywność seksualną, gdy „odkryją” – dzięki jednemu partnerowi – swoje reakcje seksualne i pobudliwość seksualną. Giese (1968) pisze, że dopiero po doświadczeniach heteroseksualnych obserwuje się u kobiet wzrost uprawiania masturbacji, natomiast u mężczyzn masturbacja jest zwykle pierwszą formą aktywności seksualnej, niezależną od rozmiaru doświadczeń heteroseksualnych. Podobne zależności spotyka się u kobiet między rozmiarem doświadczeń seksualnych a częstotliwością pettingu, siłą potrzeb seksualnych (tj. upragnioną częstotliwością kontaktów seksualnych) itp. U kobiet doświadczonych, które – pod wpływem oddziaływań partnera – zapoznały się z własnymi reakcjami seksualnymi, siła potrzeb seksualnych jest większa niż u kobiet nie posiadających doświadczeń seksualnych.

Czytaj dalej

Schorzenia mózgu

W pewnych schorzeniach mózgu, np. w razie guzów płata czołowego, trafiają się czasami stany płciowego podniecenia i objawy wzmożonej czynności jajników. Choroby umysłowe przebiegają często z zaburzeniami cyklu miesięcznego. Polegają one nie tyle na występowaniu obfitych krwawień miesięcznych, ile raczej na skąpym miesiączkowaniu lub zatrzymaniu się miesiączek na pewien czas. W schizofrenii skąpe miesiączkowanie i zatrzymanie się miesiączek zdarza się szczególnie często i łączy się niekiedy ze stanami niedorozwoju części rodnych. Ale i w stanach okresowego przygnębienia (psychosis maniacalis depressiva) zaburzenia miesiączkowe nie są rzadkie. Pomieszanie ogólne (paranoia), stany niedołęstwa (imbecilitas), psychopatie histeryczne oraz psychozy zwyrodnieniowe wpływają prawdopodobnie na czynnościowe zmiany w kobiecych narządach rodnych jedynie w bardzo nieznacznym stopniu.

Czytaj dalej

Wielkość i kształt ogniska nowotworowego

Wielkość i kształt ogniska nowotworowego bywają różne, zależnie od jego umiejscowienia. Często nabłoniak kosrr.ówkowy przypomina z wyglądu polip łożyskowy niekiedy ma kształt kulisty lub guzowaty. Ponieważ nie jest on unaczy- niony i odżywia się krwią chorej, bardzo często ulega zmianom wstecznym, w szczególności martwicy. Guz jest miękki, kruchy, o powierzchni początkowo gładkiej, barwy wiśniowej z odcieniem niebieskawym. Przerzuty kosrr.ówczaka mają te same cechy.

Czytaj dalej

Aktywny wypoczynek i akupunktura

Różnorodne działania pacjenta w okresie między chorobami, mające na celu zarówno nabranie kondycji dla dalszych zabiegów i leków, jak również stworzenie pretekstu do korzystania z nich. Aktywnym wypoczynkiem mogą więc być regularne spacery do pani (pana), po których zmieniamy najbliższą rodzinę albo jedynie leczymy się na różne niedomagania. Może być aktywnym wypoczynkiem stolik karciany, który pomaga nam nie tylko oderwać się od naszych codziennych spraw, lecz także pozbyć się naszych oszczędności, i to nawet bez ingerencji lekarza. Aktywnym wypoczynkiem może być również wyjazd za granicę na placówkę, dzięki któremu leczymy następnie przez długie lata wrzód żołądka, dwunastnicy albo obydwa wrzody naraz – itd., itp.

Czytaj dalej

Zwalczanie lęku przed seksem

Wskazując zwalczanie lęku przed seksem jako jedno z zadań wychowa- nia seksualnego, cytuje dane Kinseya (1958). że te kobiety amerykańskie, które wychodziły za mąż bez przedmałżeńskich doświadczeń seksualnych, w 40/« nie przeżywały orgazmu w ciągu pierwszego roku małżeństwa, a w 25% nie przeżywały go nawet po 10 latach małżeństwa. Kryje się w tym, oczywiście, przesłanka do moralnej aprobaty współżycia seksualnego przed ślubem, także rozpoczynanego w bardzo młodym wieku, także niekoniecznie z przyszłym mężem. Dane socjologiczne ukazujące, iż na jedno zapłodnienie w Szwecji trzeba odbyć 1100 stosunków płciowych, służą jako podstawa poglądu, że seks jest wartością autonomiczną, oderwaną od prokreacji. Wyniki badań, według których tylko 6/» młodszych nastolatków szwedzkich i 4°/u starszych (15-17 lat) uważa, iż w ich wieku niedopuszczalne są stosunki płciowe, służą jako przesłanka do przyjęcia tezy, iż nie można zakazywać młodzieży w tym wieku współżycia płciowego ani obciążać go potępieniem moralnym.

Czytaj dalej

Sztuczne zapłodnienie

Sztuczne zapłodnienie uważać należy za jeden z ostatecznych sposobów leczenia kobiecej niepłodności. Polega ono na doprowadzeniu do zespolenia plemnika z jajem w drodze pośredniej, z wyłączeniem stosunku płciowego. Wskazanie do tego zabiegu uwarunkowane jest pewnymi zmianami, które uniemożliwiają wprowadzenie nasienia do pochwy lub do górnych dróg rodnych.

Czytaj dalej

Leczenie wtórnego braku miesiączki

Leczenie wtórnego braku miesiączki jest zadaniem o wiele wdzięczniejszym niż leczenie pierwotnego jej braku. Dłuższe zatrzymanie miesiączki niejednokrotnie spostrzega się po przebytym porodzie. W tych przypadkach, które dowodzą przejściowego osłabienia czynności dokrewnych jajników, należy jednak rozpocząć leczenie nie wcześniej niż dopiero w sześć miesięcy po porodzie. W tym bowiem okresie miesiączka zwykle wraca. Dawki po 2-3 mL estradiolu dwa razy w odstępach czterotygodniowych, powtórzone po upływie miesiąca, są zazwyczaj wystarczające do uregulowania na przyszłość cyklu miesięcznego.

Czytaj dalej

ZDANIE MASTERSA I JOHNSONA

Według Mastersa i Johnson (1966) erekcja prącia w fazie podniecenia jest pierwszą reakcją fizjologiczną na efektywną stymulację seksualną. Siła erekcji nie jest wprost proporcjonalna do stopnia podniecenia seksualnego. Spotyka się przypadki wystąpienia pełnej erekcji przy bardzo słabym podnieceniu seksualnym oraz słabe erekcje, a nawet ich całkowity brak, mimo istnienia bardzo silnego podniecenia seksualnego. Przedłużanie się fazy podniecenia seksualnego może wieść do naprzemiennie wahającej się intensywności erekcji, co uzależnione jest od mniej lub bardziej efektywnych technik stymulacyjnych. Bodźce pozaseksualne (hałas, zmiana sytuacji itp.) mogą powodować obniżenie się lub całkowity zanik erekcji, mimo kontynuacji stymulacji seksualnej.

Czytaj dalej

DIATERMIA – DALSZY OPIS

Niejednokrotnie zalecano stosowanie diatermii okolicy cewki moczowej i szyjki macicznej w nie powikłanej rzeżączce kobiecej i to od strony pochwy, przy czym temperatura powinna dochodzić do 45-470, a czas trwania nagrzewania wynosić 20-30 minut. Ale i w cierpieniach ginekologicznych o nieokreślonym obrazie anatomicznym, a więc w przypadkach bołesności okolicy krzyżowej, kości kręgów ogonowych, mięśni pośladków i ud – diatermia oddaje bardzo dobre usługi.

Jeśli zależy na spotęgowaniu działania ciepła, a nie ma żadnych przeciwwskazań i chore nie są przed miesiączką lub bezpośrednio po niej, można stosować diatermię pochwową, a więc przez założenie jednej z elektrod do pochwy. W przypadkach budzących jednak jakiekolwiek wątpliwości rozpoznawcze lepiej poprzestać na diatermii zewnętrznej.

Czytaj dalej

Podstawowe zadania zawodowe specjalistó rehabilatycyjnych

W chwili obecnej powinien to być podział na specjalizację z zakresu rehabilitacji w schorzeniach narządów wewnętrznych z głównym akcentem na rehabilitację kardiologiczną (5 min ludzie w Polsce cierpi na nadciśnienie i schorzenia układu krążenia, wymagające ruchowego usprawniania) oraz rehabilitację w schorzeniach aparatu ruchowego i niedowładach prowadzących do upośledzonej lokomocji. Należy sądzić, że z biegiem lat, w związku z rozwojem rehabilitacji jako dziedziny medycyny i wychowania fizycznego, nastąpi dalszy podział na bardziej specjalistyczne działy, do których dopasowane zostaną metody kształcenia specjalistów.

Czytaj dalej

Monogamia

Monogamia była regulacją zapewniającą trwałość rodziny, a umacniały ją regulacje prawne związane z wartością własności (dziedziczenie). Autokreacja osoby w tradycyjnym systemie rodziny była pozycyjna, wynikała z zajmowania kolejnych, hierarchicznych pozycji przypisanych płci i wiekowi, a małżeństwo nie regulowało wszystkich stosunków pary, tylko te, które były związane z biologiczną i społeczną ochroną potomstwa. Małżeństwo było bowiem włączone w szerszy układ rodowo-rodzinny, obudowany wzorami i wskazówkami formułowanymi wprost. Emancypacja małżeństwa z układu rodowo-rodzinnego była także przeniesieniem totalnego charakteru potrzeb zaspokajanych w rodzinie (asekuracji, ekspresji, socjalizacji, prestiżu) na układ małżeński. Z drugiej strony, autonomizacja osoby w stosunku do systemów społecznych, nie tylko rodzinnych, przyczyniła się do innego traktowania małżeństwa. Stało się ono polem kreacji osobistej, nie pozycyjnej. Najgorzej dzieje się w małżeństwie wtedy, gdy nie zaspokaja ono tych potrzeb, bo jest hamulcem rozwoju człowieka.

Czytaj dalej

Kryterium rozróżniania pornografii

Można stosować inne kryterium rozróżniania dzieła sztuki i pornografii. Uczynił to Sąd Rzeszy Niemieckiej. Zgodnie z orzeczeniem tego Sądu, pismo będzie „nierządne” (unzuchtig), jeżeli może obrazić poczucie wstydliwości i moralności (obyczajności) w sferze seksualnej. Mamy tu znowu kryterium natury subiektywnej, nawiązujące nie do intencji kolportera, lecz do świadomości odbiorcy. Jeżeli odbiorca, widz czy czytelnik odbiera utwór ze zgorszeniem, będzie to utwór pornograficzny.

Czytaj dalej

CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW KRWIOTWÓRCZYCH CZĘŚĆ 3

W niedokrwistości złośliwej (anaemia perniciosa) nie występują {chyba w ostatnim okresie schorzenia) żadne typowe zmiany w obrębie żeńskich narządów rodnych, a miesiączki odbywają się w prawidłowych odstępach czasu, jakkolwiek są bledsze. Tak samo i anemia nadbarwliwa (anaemia hyperchromica) nie wywiera jakiegoś wybitniejszego wpływu na kobiece części płciowe.

Zmiany w białym obrazie krwi, a przede wszystkim białaczka (leucaemia), prowadzą bardzo często do zaburzeń czynnościowych w obrębie kobiecych narządów płciowych, które polegają na skąpych miesiączkach i skłonności do zatrzymywania się miesiączek. W wyjątkowych przypadkach przychodzi do obfitych krwawień miesięcznych, które są przejawem ogólnej skazy krwotocznej. W przypadkach agranulocytosis stwierdza się niekiedy na sromie (podobnie, jak na języku, na podniebieniu lub na skórze) owrzodzenia.

Czytaj dalej