Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

Leczenie zaburzeń popędu płciowego

Zadowalające wyniki uzyskano w zakresie wywoływania dojrzewania płciowego, jak i w utrzymaniu czynności płciowych u mężczyzn.

Czytaj dalej

FARMAKOLOGIA LEKÓW P-ADRENOLITYCZNYCH

Synteza i wprowadzenie do leczenia klinicznego toków fi-ad reno] i tycznych (LBA) nie było dziełem przypadku, lecz konsekwencją rozwoju biochemii i farmakologii synapsy wspótczulnej. Źródeł odkrycia LBA należy szukać w teorii haptenów Ehrlicha, w badaniach Langleya nad substancją recepcyjną mięśni, w badaniach Dalo’a nad podwójnym charakterem działania adrenaliny, w teorii Clarka i Gadduma o współdziałaniu leków z receptorami oraz w hipotezie Ahląuista o dwu typach receptorów adrenergicz- nych.

Czytaj dalej

ZŁOŚLIWE GUZY JAJNIKA

Ocena złośliwości guza jajnikowego jest w większości przypadków niemożliwa zarówno na podstawie objawów klinicznych, jak nawet przy oględzinach gołym okiem po wyjęciu nowotworu. Ponieważ jednak około 10-14% guzów torbielowatych i przeszło 25% guzów litych okazuje się – przy badaniu histologicznym – nowotworami złośliwymi – usunięcie każdego guza jajnikowego jest koniecznością

Czytaj dalej

JASKRA POLEKOWA

Miejscowe lub ogólne podawanie niektórych leków może wywołać wzrost ciśnienia śródgałkowego i jaskrę następczą w oczach dotąd zdrowych lub atak jaskry i pogorszenie stanu chorobowego w oczach z już istniejącą chorobą. Mechanizm działania leków jest różny. Zwykle przerwanie ich podawania powoduje powrót do stanu prawidłowego lub poprawą. Czasem jednak uszkodzenia spowodowane wzrostem ciśnienia śródgałkowego są nieodwracalne i objawiają sią zanikiem nerwu wzrokowego, zmianami w polu widzenia i w ostrości wzroku.

Czytaj dalej

KORTYKOLIBERYNA

Kortykoliberyna u ludzi wywiera działanie swoiste, gdyż pod jej wpływem nie stwierdzono bardziej uchwytnych zmian w wydzielaniu prolaktyny, hormonu wzrostu, tyreotropiny i gonadotropin. U chorych z klasyczną postacią choroby Cushinga oraz w przebiegu zespołu Nelsona odpowiedź wydzielnicza komórek kortykotropowych przysadki na egzogenną owczą kortykoliberyną była wzmożona w porównaniu z osobami zdrowymi. U chorych z zespołem Cushinga spowodowanym ektopowym wydzielaniem kortykotropiny stężenie kortykotropiny w teście z kortykoliberyną nie ulega istotniejszym zmianom. Chorzy z hormonalnie czynnym nowotworem kory nadnerczy charakteryzują się małym stężeniem kortykotropiny w surowicy krwi oraz brakiem wydzielania tego hormonu w odpowiedzi na egzogenną kortykoliberyną.

Czytaj dalej

Łożysko w ciąży jajowodowej

Jajo, które uległo wydaleniu do jamy otrzewnej przez drożne ujście brzuszne trąbki, ulega otorbieniu przez proces ztepny, w którym bierze udział otrzewna, sieć czy też krezka. Zostaje ono już poprzednio zmiażdżone przez wydobywającą się do światła jajowodu krew. Jeśli ujście brzuszne jest trwale zamknięte, z koniecz- ności następuje coraz większe gromadzenie się krwi w świetle trąbki, której ściany cieńczeją i ulegają stopniowemu rozciągnięciu, aż wreszcie krwistek śródtrąbkowy wydostaje się przez przetarcie (usura) albo do jamy brzusznej, tworząc otorbiony krwistek śródtrzewnowy, albo – co zdarza się bardzo rzadko – do przymacicza, gdzie daje obraz otorbionego krwistka przymacicza.

Czytaj dalej

Guzy macicy

Guzy macicy, a więc raki, mięsaki i mięśniaki, stanowią przeszkodę dla wędrówki plemników, mogą być zatem powodem niepłodności. W przypadkach nowotworów złośliwych, które wywołują poważne zaburzenia w ustroju, leczenie niepłodności jest niecelowe, usunięcie jednak pewnych nowotworów (mięśniaków przez ich wyłuszczenie) umożliwia często zajście w ciążę, co stanowi dowód, że w patogenezie niepłodności spowodowanej przez nowotwory dużą rolę odgrywa przeszkoda mechaniczna.

Czytaj dalej

ROZPOZNANIE POLEKOWYCH ODCZYNÓW ALERGICZNYCH

Przy dalszym utrzymywaniu się objawów wstrząsu podaje się podskórnie lub dożylnie do 0,5 ml epinefryny (roztwór .1 : 1000) oraz hydrokor- tyzon dożylnie 200 mg, a następnie 1 g na dobę w dawkach podzielonych co 6 h. Poza tym należy pamiętać o uzupełnieniu płynów ustrojowych. Znaczenie pomocnicze mają preparaty przeciwhistaminowe.

Czytaj dalej

Utkanie ściany jajowodu

Utkanie ściany jajowodu, które otacza rozwijające się jajo, tworzy jego osłonkę, czyli torebkę ciążową. Ponieważ jednak w ciąży jajowodowej doczesna właściwie a – czopy śluzówki macicznej, spotykane w jajowodzie, utrudniają, a często i uniemożliwiają wędrówką jaja zwężając światło trąbki. .Mogą również stanowić podłoże do zagnieżdżenia się na wysepkach śluzówki macicznej w jajowodzie zapłodnionego jaja. Na zdjęciu widoczny w świetle jajowodu czop śluzówki macicznej okrągłego kształtu, b – na rycinie widać zrośnięcie się czopa śluzówki macicznej ze ścianą trąbki. Czopy śluzówki macicznej leżą z początku luźno w jajowodzie, ale stosunkowo szybko doprowadzają zrazu do zlepów, a potem – wskutek ucisku – do zaniku śluzówki trąbki, na której miejsce wrastają, wyścielając wnętrze sąsiednich odcinków jajowodu. Czytaj dalej

Metoksyfluran

Metoksyfluran (Pentran) wpływa depresyjnie na czynność oddechową silniej niż halotan. Utrudnia to m.in. wprowadzenie do znieczulenia ogólnego samym tylko metoksyfluranem, ponieważ osłabienie wentylacji pojawia się już na początku znieczulenia, a ponadto środek ten paruje bardzo powoli. Metoksyfluran powoduje również dobre zwiotczenie mięśni, w tym mięśni oddechowych (działanie kuraropodobne).

Czytaj dalej

LECZENIE ZATRUCIA GLIKOZYDAMI NAPARSTNICY

Pierwszą zasadą leczenia jest odstawienie glikozydów naparstnicy oraz leków moczopędnych. W lekkich zatruciach (wydłużenie PR, zwolnienie zatokowe lub sporadyczne przedwczesne pobudzenia komorowe) zaburzenie mija samoistnie po upływie kilku dni, W pozostałych przypadkach upośledzających hemodynamikę (częstoskurcz komorowy, wieloognisko- we komorowe pobudzenia przedwczesne, częstoskurcz przedsionkowy z blokiem, nienapadowy częstoskurcz z łącza) wymagają czynnych metod leczenia,

Czytaj dalej

Kobiece ochraniacze pochwowe

Odiębr ą grupę stanowią tzw. pessaria occluswa, tj. kobiece ochraniacze pochwowe których pierwowzorem jest model wynaleziony przez Mensitigę w 1881 r. Jest to elastyczny pierścień gumowy z przytwierdzoną do niego dosyć cienką błoną gumową, która-wobec wypuklania się jej w jedną stronę – tworzy jakby odcinek kuli fryc. 92 i 93).

Czytaj dalej

Niedomoga lutealna

Niedostateczne stężenie progesteronu powoduje opóźnienie zmian w endometrium, przez co zagnieżdżenie zapłodnionego jaja staje się niemożliwe, To uzasadnia podawanie preparatów progesteronu w przypadkach niepłodności. Niedomoga lutealna jest bowiem w ok. 5% odpowiedzialna za niepłodność.

Czytaj dalej

ZWIĘKSZONA LEUKOCYTOZA I EOZYNOFIUA

W okresie leczenia niektórymi lekami, zwłaszcza kortykosteroidami, aminami katecholowymi i solami litu, może pojawić się zwiększona Ieu- kocytoza obojętnochłonna (granulocytoza) – tab. 25.5. Polekowa granulocytoza we krwi obwodowej może być spowodowana:

Czytaj dalej